MEGTARTÁS, FEJLESZTÉS, INSPIRÁLÁS

TRÉNINGEK ÉS WORKSOPOK

 • Fél- és egynapos workshopokat dolgoztunk ki a vállalat vezetői, illetve alkalmazottai számára a jobb önismeret és megismerés, ezáltal pedig a teljesítmény növelése érdekében.

 • Fél napos munkavállalói workshopunk alapismereteket nyújt a vállalat alkalmazottai számára arról, hogy saját viselkedési mintáik és motivációs igényeik hogyan befolyásolhatják munkahelyi viselkedésüket.

 • Az ismeretekre épülő tudatosság szinte azonnal képes javítani a csapat együttműködését és növeli a kommunikáció hatékonyságát, formálhatja a szervezeti kultúrát és javíthatja a teljesítményt.

 • Különösen ajánljuk egymástól távol dolgozó munkatársi csapatoknak, illetve olyan teameknek, ahol gyakoriak a nézeteltérések, belső konfliktusok.

 • Workshopunk egy napos vezetői változata arra világít rá, hogy a munkatársak mozgatórugóinak megismerése és a PI módszertani moduljainak alkalmazása hogyan segít a megfelelő vezetői stílus kiválasztásában, az interperszonális kapcsolatok fejlesztésében, ezen keresztül pedig a teljesítmény és a termelékenység növelésében.

MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY FEJLESZTÉSEK

 • A Munkavállalói élmény coaching™ gyakorlati támogatást nyújt a PI Diagnose teljes folyamatához - kommunikációs tervtől a szoftver funkciók alkalmazásán át a fejlesztési terv megvalósításig.

 • Tapasztalt menedzsment szakértőnk a megbízó vállalat méretéhez, helyzetéhez, igényeihez és kihívásaihoz igazított elkötelezettségi projektet tervez és kísér végig.

 • Tudományos alapokon nyugvó mérési módszerünk segít megismerni a munkavállalói élmény legfontosabb tényezőiben elért vállalati eredményt, amelyet megbízónkkal közösen elemzünk és értelmezünk.

 • Építve az erősségekre és fókuszálva a hiányosságok kezelésére pontos cselekvési tervet állítunk össze, majd koordináljuk is annak rövid- vagy akár hosszú távú megvalósítását.

 • A projektet mindvégig transzparencia jellemzi, hogy annak célját és motivációit a munkavállalók is ismerjék, ezáltal számíthassunk nyitottságukra, bizalmukra és együttműködésükre.

 • Az adatokra épített, közösen megtervezett fejlesztési tevékenység eredményét rendszeres időközönként visszamérjük és riportot készítünk róla megbízónk számára.

COACHING

 • A coaching az egész vállalat teljesítményét képes növelni azáltal, hogy segíti az egyént saját erősségeinek meghatározásában, megértésében, és abban, hogy a megismert erősségeket a kitűzött célok elérése érdekében legjobban kiaknázza.

 • Egy jól vezetett coaching folyamat hozzásegíti a vezetőt vagy kulcsfontosságú munkatársat ahhoz, hogy a legtöbbet tehesse önmaga sikeréért, nehézségei és elakadásai leküzdéséért, ezáltal egyben a vállalat sikeréért is.

 • Felkészült, jelentős üzleti tapasztalattal bíró szakértőink egyénre szabott segítő és fejlesztő támogatást nyújtanak a coaching folyamat során.

 • A coach – akár egy jó edző – az egyénhez legjobban illeszkedő, akár konfrontációs technikákkal képes segíteni a rejtett összefüggések, ok-okozati viszonyok felismerését, majd a megoldás saját erőforrásokra építkező megtalálását.

 • A coaching megértést, változást és cselekvést inicializáló folyamat, ezáltal nagy hatóerejű befektetés a vállalat jövőbeni sikerei érdekében.

CERTIFIKÁLT PI SZAKÉRTŐ KÉPZÉS

 • A két napos, dinamikus workshop a célja a Predictive Index alapjainak megismertetésén túl a szervezetfejlesztési alkalmazás elsajátítása.

 • A szervezeti célkitűzéseknek megfelelő, vállalatra szabott PI tervet állítunk össze. Készül munkaköri benchmark, kiválasztási-beillesztési protokoll, csapat auditok, tervek csúcsteljesítő csapatok felállítására, tehetségstratégia és az utánpótlás terv alapjait is lerakjuk.

 • A workshop a Predictive Index® módszertanát használó szervezetek belső PI tanácsadóinak kötelező alapképzése. A workshop a vállalat döntéshozói, HR vezetője és humán szakemberei számára van összeállítva.

 • A résztvevők a PI módszertan elsajátításával magatartástudományi alapokon nyugvó, validált eszközt kapnak az üzleti kihívások humán oldali kezeléséhez.