Vezetői eszköztár
fejlesztése

SZERVEZETI- ÉS CSAPAT DIAGNÓZIS

  • Transzparens adatokkal segítjük a szervezetet alkotó egyének és teamek jobb vezetői megértését.

  • Feltárjuk a munkatársi csapatok erős és gyenge pontjait, segítjük ezek pontos beazonosítását.

  • A stratégiai célok tükrében megvilágítjuk a rendelkezésre álló humán erőforrás összetételében és minőségében rejlő kockázatokat.

  • Hatékony, könnyen kezelhető, jól strukturált elemző eszközt adunk a leadership tudatos fejlesztéséhez.

SZERVEZETÁTALAKÍTÁS SZOFTVERES TÁMOGATÁSA

  • Mérési eszközeink támogatni képesek az eredményes, minél kisebb vesztességgel járó szervezetátalakítást.

  • Insightot biztosítunk a munkatársak szervezetek közötti átmozgatásához, a csapatok fájdalommentes átalakításához.

  • Objektív, adat alapú támogatást nyújtunk a felsővezetés számára a vállalatcsoporton belüli átszervezésekhez is.

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

  • Az egyéni mozgatórugók és csapat szintű működési módok felmérésén keresztül támogatni tudjuk a változások sikeres vezetői lebonyolítását.

  • A tényeken alapuló diagnosztikával kritikus helyzetekben is jól alkalmazható, objektív alapot biztosítunk a gyors vezetői reagáláshoz.